Erasmus+

Utolsó módosítás: 2020. június 26.

Oktatói és személyzeti mobilitás - akár intenzív nyelvkurzusra is!

VIS MAJOR útmutatóért kattinson ide.

 

Oktatói mobilitás (STA)

Az Eszterházy Károly Egyetem minden tanévben lehetőséget biztosít oktatói számára, hogy az intézmény valamely külföldi partnerintézményében oktatási tevékenységet folytassanak az Erasmus+ mobilitási program keretében.

A az oktatási célú mobilitás időtartama (utazás nélkül) minimum 2 nap, maximum 60 nap lehet. A kötelezően megtartandó oktatási órák száma legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra. A küldő és a fogadó intézmény közt érvényes bilaterális szerződésre van szükség a mobilitás megkezdéséhez. (Aktuális partnerintézményeink megtekintéséhez kattintson IDE.)

Támogatás mértéke oktatási célú utazás esetén

 Fogadó ország

 1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Nagy-Britannia, Norvégia, Svédország

170 €/nap

119 €/nap

Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Franciaország, Görögország, Spanyolország, Hollandia, Olaszország, Málta, Portugália 

140 €/nap

98 €/nap

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia,  Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Románia, Törökország

110 €/nap

77 €/nap


Utazási támogatás távolság alapján: 20-1500 EUR

   

 

 

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:

 • angol vagy magyar (ha a munkanyelv is magyar) nyelven kitöltött Jelentkezési lap
 • a tanszékvezető és a fogadó intézmény által elfogadott Munkaterv (Mobility Agreement for Teaching)
 • Az ösztöndíj átutalásának feltétele az aláírt kiutazási engedély, amit a Modulo rendszeren keresztül szükséges beadni, ennek lesz kötelező melléklete a Munkaterv és a Jelentkezési lap. 
 • Tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatásáról a felhívás a bal oldali menüben található. 

A pályázás menete: 

 • A kiutazás dátumának véglegesítése után jelentkező az NKK-tól emailben vagy telefonon tájékoztatást kér a megpályázandó időszakra vonatkozó Erasmus ösztöndíj összegéről és a pénzügyi központ számáról, ami a Moduloba való feltöltéshez szükséges. 
 • A jelentkező és munkahelyi vezetője által aláírt pályázati űrlapot és munkatervet feltölti a Modulo rendszerbe, az eredeti példányt pedig eljuttatja a Nemzetközi Kapcsolatok Központjába.
 • A Nemzetközi Bizottság minden hónap eslő hetében értékeli az előző hónapban beérkezett pályázatokat és javaslatot tesz a rektornak.
 • A rektori döntést követően a pályázókat az NKK értesíti az eredményről. A Modulo rendszerben érdemes nyomon követni a pályázat jóváhagyását, hogy ne akadjon el sem a kiutazó hóváhagyásánál, sem a munkahelyi vezetőnél. A kiutazási engedély kérelmet a Modulo rendszerből kinyomtatva is el kell indítani! A kiutazó és munkahelyi vezetője aláírásával, iktatva és a Poszeidonban is átadva (az egység azonosítója RKNK) szükséges elküldeni az NKK részére.
 • A támogatott pályázók az NKK segítségével megkötik az Ösztöndíj szerződést.
 • A hazaérkezést követően a kiutazó leadja a teljeskörűen aláírt Mobility Agreementet és a Certificate of Attendance dokumentumokat az NKK-nak.

 

További információ:

Tóth-Dolenszky Réka - intézményi Erasmus koordinátor
"B" épület, Eger, Egészségház u. 4. 115. iroda
tel: +36 36 520 400/ 4343 mellék
academicmobility@uni-eszterhazy.hu

Személyzeti mobilitás (STT)

Intézményünk minden tanévben lehetőséget biztosít adminisztratív és más nem oktató munkatársai számára, hogy  képzés jellegű tevékenységben vegyenek részt külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél, kutatóintézetnél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitás tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

Néhány tematikus staff week témák szerint kereshető például itt: www.staffmobility.eu 

Tematikus képzések kereshetők például itt: DOREAEUROPASS Academy vagy SHIPCON

Az Egyetem tanévente legfeljebb 5 kolléga részére támogatja a külföldi nyelvi kurzusokon való részvételt a személyezti mobilitások keretében. A nyelvi kurzusok esetében is az ösztöndíjból szükséges fedezni a kurzus költségét is. Példák nyelvi kurzusokra a teljesség igénye nélkül:

LSI Portsmouth (UK)

English Language Centres (Malta)

Capital School of English (UK)

Cork English College (Ireland)

Gateways School of English (Malta)

Goethe-Institut e. V. Schwäbisch Hall (Németország)

Támogatás mértéke képzési célú utazás esetén

 Fogadó ország

  1.-14. nap 

  15.-60. nap   

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Nagy-Britannia, Norvégia, Svédország

170 €/nap

119 €/nap

Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Olaszország, Málta, Portugália

140 €/nap

98 €/nap

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Románia, Törökország

110 €/nap

77 €/nap

Utazási támogatás távolság alapján: 20-1500 EUR

 

Pályázatot nyújthat be az Eszterházy Károly Egyetem munkavállalója, aki:

 • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható),
 • a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel összhangban álló programot fogalmaz meg a pályázatában, 
 • a munkaköri feladataihoz vagy jó gyakorlatok feltárásához kapcsolódó munkatervvel pályázik.

A felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása legalább 2 és fegfeljebb 60 nap utazás nélkül. Mivel az intézmény célja, hogy a rendelkezésre álló forrásból minél több munkatárs külföldi tapasztalatszerzését tudja támogatni, ezért 12 napnál hosszabb mobilitásokat csak az intézményi források rendelkezésre állásának függvényében támogat. Előnyt élveznek az ennél rövidebb kiutazások. 

Konferencia részvétel nem támogatható!

 

Pályázás menete

 • A kiutazás dátumának véglegesítése után jelentkező az NKK-tól emailben vagy telefonon tájékoztatást kér a megpályázandó időszakra vonatkozó Erasmus ösztöndíj összegéről és a pénzügyi központ számáról, ami a Moduloba való feltöltéshez szükséges.
 • A jelentkező és munkahelyi vezetője által aláírt pályázati űrlapot és munkatervet feltölti a Modulo rendszerbe, az eredeti példányt pedig eljuttatja a Nemzetközi Kapcsolatok Központjába.
 • A Nemzetközi Bizottság minden hónap eslő hetében értékeli az előző hónapban beérkezett pályázatokat és javaslatot tesz a rektornak.
 • A rektori döntést követően a pályázókat az NKK értesíti az eredményről. A Modulo rendszerben érdemes nyomon követni a pályázat jóváhagyását, hogy ne akadjon el sem a kiutazó hóváhagyásánál, sem a munkahelyi vezetőnél. A kiutazási engedély kérelmet a Modulo rendszerből kinyomtatva is el kell indítani! A kiutazó és munkahelyi vezetője aláírásával, iktatva és a Poszeidonban is átadva (az egység azonosítója RKNK) szükséges elküldeni az NKK részére.
 • A támogatott pályázók az NKK segítségével megkötik az Ösztöndíj szerződést.
 • A hazaérkezést követően a kiutazó leadja a teljeskörűen aláírt Mobility Agreementet és a Certificate of Attendance dokumentumokat az NKK-nak.

 

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:

 • Angol vagy magyar (ha a munkanyelv is magyar) kitöltött Jelentkezési lap
 • a pályázó, a közvetlen munkahelyi vezető és a fogadó intézmény képviselője által elfogadott és aláírt Munkaterv (Mobility Agreement for Training).
 • pályázható "Staff week" lehetőségek böngészhetőek itt is: http://staffmobility.eu/staff-week-search  
 • Az ösztöndíj átutalásának feltétele az aláírt kiutazási engedély, amit a Modulo rendszeren keresztül szükséges beadni, ennek lesz kötelező melléklete a Munkaterv és a Jelentkezési lap.
 • Tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatásáról a felhívás a bal oldali menüben található.

 További információ:
Tóth-Dolenszky Réka - intézményi Erasmus koordinátor
"B" épület, Eger, Egészségház u. 4. 115. iroda
tel: +36 36 520 400/ 4343 mellék
academicmobility@uni-eszterhazy.hu

 

Letölthető dokumetumok:

Jelentkezési lap (STA- oktatói)

Jelentkezési lap (STT - személyzeti)

Munkaterv - Mobility Agreement (STA - oktatói)

Munkaterv - Mobility Agreement (STT - személyzeti)

Certificate of Attendance (STA - oktatói)

Certificate of Attendance (STT - személyzeti)


< Vissza