Erasmus+

Oktatói és személyzeti mobilitás

Oktatói mobilitás

Az Eszterházy Károly Egyetem minden tanévben lehetőséget biztosít oktatói számára, hogy az intézmény valamely külföldi partnerintézményében oktatási tevékenységet folytassanak.

A 2014. január 1-én életbe lépett Erasmus+ program keretében az oktatási célú mobilitás időtartama (utazás nélkül) minimum 2 nap, maximum 60 nap lehet. A kötelezően megtartandó oktatási órák száma legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra. A küldő és a fogadó intézmény közt érvényes bilaterális szerződésre van szükség a mobilitás megkezdéséhez. (Aktuális partnerintézményeink megtekintéséhez kattintson IDE.)

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:

 • magyar vagy angol nyelven kitöltött oktatói pályázati oktatói pályázati űrlap
 • a tanszékvezető és a fogadó intézmény által elfogadott munkaterv (Mobility Agreement for Teaching)
 • Az ösztöndíj átutalásának feltétele az aláírt kiutazási engedély, amely erről az oldalról tölthető le.
 • Tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatásáról a felhívás a bal oldali menüben található. 

A pályázás menete: 

 • A jelentkező és munkahelyi vezetője által aláírt pályázati űrlapot és munkatervet beküldeni az academicmobility@uni-eszterhazy.hu email címre
 • A Nemzetközi Bizottság minden hónap eslő hetében értékeli az előző hónapban beérkezett pályázatokat és javaslatot tesz a rektornak.
 • A rektori döntést követően a pályázókat az NKK értesíti az eredményről.
 • A támogatott pályázók beadják a Kiutazási engedély kérelmet és az NKK segítségével megkötik az Ösztöndíj szerződést.

 

További információ:

Tóth-Dolenszky Réka - intézményi Erasmus koordinátor
Eszterházy tér 1. A 106 iroda
tel: +36 36 520 400/ 4343 mellék
academicmobility@uni-eszterhazy.hu

Személyzeti mobilitás

Intézményünk minden tanévben lehetőséget biztosít adminisztratív és más nem oktató munkatársai számára, hogy külföldön képzés jellegű tevékenységben vegyenek részt.

1. A pályázattípus célja

külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitás tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

2. Kik pályázhatnak?

 • a főiskola főállású alkalmazottja:
 • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható)
 • a szervezeti egység és a főiskola vezetés célkitűzéseivel összhangban álló programot fogalmaz meg a pályázatában.
 • NKK dolgozók munkaköri feladataihoz kapcsolódó utak,
 • nem oktatási egységek vezetőinek vagy a vezetők által kijelölt dolgozójának jó gyakorlatok feltárásához kapcsolódó szakmai útjai,
 • egyéb szakmai utak.

3. Támogatható tevékenységek

felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül)


4. A programban részt vevő országok

 • Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
 • Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

5. Pályázati feltételek

 • A küldő intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
 • A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás" (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Konferencia részvétel nem támogatható!
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

6. Pályázás menete

 • A jelentkező és munkahelyi vezetője által aláírt pályázati űrlapot és munkatervet beküldeni az academicmobility@uni-eszterhazy.hu  email címre.
 • A Nemzetközi Bizottság minden hónap eslő hetében értékeli az előző hónapban beérkezett pályázatokat és javaslatot tesz a rektornak.
 • A rektori döntést követően a pályázókat az NKK értesíti az eredményről.
 • A támogatott pályázók beadják a Kiutazási engedély kérelmet és az NKK segítségével megkötik az Ösztöndíj szerződést.

 

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:

 

Letölthető dokumetumok:

Certificate of Attendance (STT)

Certificate of Attendance (STA)


< Vissza