Virtuális mobilitás - Campus Mundi ösztöndíj

Utolsó módosítás: 2021. június 01.

Új feltételek, utolsó pályázati lehetőségek!

A Campus Mundi külföldi részképzés pályázat már lehetővé teszi, hogy itthonról, biztonságos körülményekből a világ bármelyik egyetemén teljesítsenek hallgatóink egy virtuális szemesztert, akár 300.000 Ft ösztöndíjjal!

Erasmus+ partnerországokba a fizikai mobilitás helyett virtuális mobilitásra biztosít támogatást a projekt. Teljesített kreditenként és félévente 10 000 Ft-ot kapnak a hallgatók, így pl. 30 ECTS teljesítése esetén a félév végén 300 000 Ft támogatás jár – úgy, hogy a kurzusaikat itthonról teljesítik és nem merülnek fel a fizikai mobilitással járó plusz költségek pl. vízum, szállás, utazás, stb.

A virtuális mobilitásra, vagyis digitális kreditszerzésre adható ösztöndíj támogatás rugalmas lehetőséget biztosít a bizonytalan helyzetben, kiutazási nehézségek esetén is, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy azok a fiatalok is szerezhessenek nemzetközi tapasztalatot, akik eddig élethelyzetük vagy anyagi körülményeik miatt nem engedhették meg maguknak a külföldi kiutazást, vagy nem is mertek egy külföldi egyetemi félévről álmodni. A virtuális mobilitás ösztöndíjas ponthatára megegyezik az Európán belüli kiutazásokra vonatkozó ponthatárral (ez jelenleg a maximálisan elérhető 100 pontból 55 pont), azaz a felsőoktatási hallgatók széles körének elérhetővé válik az Európán kívüli egyetemeken folytatható virtuális tanulmányi félév – bármely képzési szinten és bármilyen képzési formában (nappali, levelező, vagy távoktatás).

A Campus Mundi projekt a végéhez közeledik, ezért bátorítunk minden hallgatót, ne hagyják elveszni ezt a lehetőséget! A szakmai fejlődést az online félév is biztosítja, további pozitív hozadéka, hogy nemzetközi kapcsolatrendszert, barátságokat, globális közösségélményt nyújt. A szakmai önéletrajzban egy Európán kívüli egyetemen folytatott részképzés – még ha az a lehetőségekhez rugalmasan alkalmazkodva a virtuális térben történt is – kiemelkedő jelentőségű és semmivel nem helyettesíthető.

Az Európán kívüli országokra vonatkozó ösztöndíjas létszám teljesült, a forrás kimerült, így a 2021 őszi félévre fizikai mobilitás már nem támogatható.

A pályázati felhívások az alábbi pontokon módosultak:

  • Részképzés: Erasmus+ partnerországba csak virtuális mobilitás támogatható; Erasmus+ programországba történő kiutazás esetén mindhárom támogatási forma elérhető (fizikai mobilitás, kombinált vagy blended mobilitás, virtuális mobilitás);
  • Szakmai gyakorlat: Erasmus+ partnerországba történő kiutazáshoz változatlanul előfeltétel a minimum 15 kredit beszámítása, de ösztöndíj támogatás csak 1 hónapra adható; Erasmus programország esetén a feltételek nem változtak.

A mobilitásoknak 2022. február 28-ig bezárólag kell megvalósulniuk, ezt követően 2 hét áll majd a hallgatók rendelkezésére a beszámolásra és a mobilitás lezárására.

A pályázati felhívás elérhető itt, bővebb információ: campusmundi.hu.
Pályázatot benyújtani a konvergencia régióban élő vagy tanuló hallgatók tudnak (azaz Budapesten vagy Pest megyében élő ÉS tanuló hallgatók nem pályázhatnak).

Kérdés esetén a Nemzetközi Kapcsolatok Központja - studentmobility@uni-eszterhazy.hu; +36 36 523 441, vagy a Tempus Közalapítvány Campus Mundi csoportja a campusmundi@tpf.hu e-mail címen és a 1 237-1310-es telefonszámon áll a pályázók rendelkezésére.


< Vissza