Pályázati felhívás

Agricultural University of Georgia Partnerintézménybe kutatási és szakmai projektmunka célú hallgatói mobilitásra

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (International Credit Mobility – ICM) keretében lehetőség van az Agricultural University of Georgia Partnerintézménybe kutatási és szakmai projektmunka célú hallgatói mobilitásra pályázni a 2017/2018. tanév tavaszi félévében:

- Agricultural University of Georgia (AUG)http://www.agruni.edu.ge/en - pályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 fő

A pályázók köre:
- alapképzésben (BA, BSc) résztvevő hallgatók

Tudományterületek:
  - turizmus-vendéglátás
  - gazdálkodás és menedzsment, agrártudományok

Feltételek:
- aktív hallgatói jogviszony
- nyelvi kompetencia minimum szintje: angol B1 szintű nyelvtudás
- minimum két lezárt félév
- az utolsó két érvényes félév ösztöndíjindexének értéke legalább 3,00

A havi ösztöndíj (megélhetési támogatás) mértéke függ a tanulmányi időszak pontos hosszától (az ösztöndíj számítása napi elszámolás alapján történik), de bármely Erasmus+ ICM partnerintézménybe egységesen 650 EUR/hónap.
A megélhetési támogatáson felül egyszeri utazási támogatást (átalányösszeget) kap a kiutazó hallgató a két partnerintézmény közötti földrajzi távolság függvényében: 360 EUR/fő.
Az ösztöndíj folyósítása két részletben történik: a teljes ösztöndíj 70%-a előlegként kerül kiutalásra a mobilitást megelőzően, a fennmaradó összeg (a teljes ösztöndíj 30%-a) a hazautazást követően kerül kiutalásra, az EU Survey kitöltését követő 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11.

A pályázáshoz szükséges dokumentumok

Pályázati űrlap kitöltése
• az adott tanszék tanszékvezetőjével vagy a szakfelelőssel egyeztetett tanulmányi munkaterv.
• tanszéki ajánlás (tanszékvezetőtől vagy szakfelelőstől)
• a felhívásban előírt nyelvtudás igazolása

A pályázás menete
A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani a studentmobility@uni-eszterhazy.hu e-mail címre színes szkennelt változatban, a pályázati űrlapon megadottak szerint.

Az e-mail tárgya: Kreditmobilitás tanulmányok


< Vissza