Erasmus+ szociális támogatás pályázat 2020/21

Utolsó módosítás: 2020. május 29.

Az Erasmus+ program 2020/2021. tanévére tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot benyújtó hallgatók részére

Az Erasmus+ program keretében az Eszterházy Károly Egyetem és a Tempus Közalapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus+ hallgatók számára többlettámogatást kíván nyújtani a havi Erasmus + alapösztöndíjon felül. Az Erasmus+ szociális támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 euró.
A szociális alapú kiegészítő támogatás igényléséhez a benyújtott hallgatói pályázat kiegészítő mellékleteként a csatolt igénybejelentő Excel fájlt kell kitölteni, majd a szükséges igazoló aláírás és pecsét beszerzése után 1 példányban eredetiben aláírva benyújtani az alábbi címre: Nemzetközi Kapcsolatok Központja, 3300 EGER, "B" épület, Egészségház u. 4.
Figyelem, a kitöltött Excel fájlt (de NEM az eredeti szkennelt változatát) e-mailen is be kell nyújtani a studentmobility@uni-eszterhazy.hu e-mail címre. A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni: Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_intézmény nevének rövidítése_2021 Példa: Toth_Imre_19981231_EKE_2021

Beadási határidő: 2020. június 19. 12:00

A hallgató által benyújtandó dokumentumok:

  • igénybejelentő űrlap kitöltve, 1 példányban, eredetiben aláírva

A hallgató feladata a lap közepén az igazoló aláírás és pecsét beszerzése, illetve a lap alján a hallgatónak is eredetiben (kék tintával) alá kell írnia az űrlapot, ezek nélkül érvénytelen az igénylés.

  • kitöltött Excel fájl

Az xlsx fájlt is el kell küldenie az intézményi koordinátor részére. Fontos, hogy nem az aláírt Excel fájl szkennelt változatát kell beküldeni, hanem az adatokkal kitöltött .xlsx formátumú fájlt a későbbi adatfeldolgozáshoz.

  • Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

Szociális alapú támogatás szempontjai

A következő szempontokat vesszük figyelembe az Erasmus+ szociális alapú kiegészítő támogatás odaítélése során:

I. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):
• a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
• Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
• Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
• HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
• „Út a felsőoktatásba" – „Út a diplomához" pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
• Roma szakkollégium tagja (volt)
• Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült
• A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás
Ez utóbbi szempontot kifejezetten a járványügyi veszélyhelyzet időszakával, eseményeivel összefüggő váratlan gazdasági, társadalmi, szociális változás indokolhatja a pályázó hallgató életében. A változást kérjük indokolni, alátámasztani, a jogosultságot bemutatni a pályázók részéről.
Ilyen lehet például

  •  váratlanul beálló keresőképtelenség
  •  váratlan haláleset;
  •  egyéb olyan változás, aminek kapcsán még nem volt lehetséges az elérhető szociális támogatások érvényesítése.

II. Másodlagos szempont:
• A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa
A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

Az igénybejelentő űrlapon az elsődleges szempontok közül elég csak az egyik kiválasztott támogatást igazoltatnia a hallgatónak: tehát ha Bursa Hungarica és rendszeres szociális támogatásban is részesül valaki, mindkettőt bejelöli, de formálisan elég csak az egyiket hivatalosan igazoltatni a támogatást nyújtó szervezettel.

Az elsődleges szempontok közül a pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás esetén a következő igazolások bemutatása fogadható el:
i. keresőképtelenség igazolása
ii. álláskeresési igazolás
iii. halotti anyakönyvi kivonat
iv. tartós táppénz esetén: orvosi igazolás
v. egyéb nyilatkozat a pályázó részéről

b) A másodlagos szempont esetén, amennyiben azt bejelöli a hallgató, a lakcímkártya másolatát kell mellékelni a benyújtott pályázathoz. A másodlagos szempont érvényessége a lakcímkártya alapján igazolható. Amennyiben a hallgató elsődleges szempontot megjelöl és igazol, a másodlagos szempontot nem szükséges megjelölnie és igazoltatnia.

 

Erasmus+ szociális támogatás igénybejelentő


< Vissza