Makovecz Program - hallgatói ösztöndíj

Utolsó módosítás: 2017. március 01.

A program célja a „Fokozatváltás a felsőoktatásban - a teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai" c. stratégiai dokumentumban megfogalmazott, az anyaországi és a külhoni magyar felsőoktatás minőségi fejlesztési és nemzetköziesítési folyamatainak támogatása.

Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram:
A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) a kijelölt határon túli, magyar oktatási nyelvű képzéseket működtető felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók, illetve a külhoni képzések után érdeklődő anyaországi hallgatók részére a jövőben speciális támogatást biztosít, mellyel a Keretprogram időszakában külhoni magyar és anyaországi hallgatók vehetnek részt 1-5 hónapos részképzésekben az intézményközi együttműködésekben résztvevő felsőoktatási intézményekben. A kétoldalú mobilitások nem csak az anyaország és a külhoni régiók, hanem az egyes külhoni régiók között is kialakíthatóak.

A Hallgató Ösztöndíjprogram vonatkozásában az alábbi külhoni felsőoktatási intézmények, mint kijelölt intézmények vehetnek részt

A) Erdélyben és a Partiumban:
- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem; Partiumi Keresztény Egyetem;

- Babes-Bolyai Tudományegyetem;
- Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet;
- Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Nyelvű Művészeti Kara.

B) Felvidéken:
- Selye János Egyetem;
- Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara.
C) Kárpátalján:
- II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
D) Vajdaságban:
- Újvidéki Egyetem, elsősorban annak szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara;
- Szabadkai Műszaki Szakfőiskola.

A Hallgató Ösztöndíj programban a kijelölt külhoni felsőoktatási intézmények ún. programgazdaként vesznek részt. A Hallgató Osztöndíjprogram keretében a 2016/2017-es tanévben mindösszesen 1500 részképzéses hónap időtartamban kerülhet sor 1-5 hónap időtartamú részképzésre a hallgatót, doktoranduszt (a továbbiakban együtt: hallgató) fogadó felsőoktatási intézmény alap-, osztatlan, mester- vagy doktori képzésén. A Hallgató Ösztöndíjprogram során előnyben kell részesíteni az 5 hónapos részképzések szervezését. A kiküldött hallgatók a fogadó intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében folytatnak részképzéses tanulmányokat.

Az intézményközi együttműködések időtartama a hallgatói mobilitások esetében a 2016/2017-es tanév (10 hónap);

Az EMMI részéről átadott források terhére a programgazda (külhoni) intézmény fedezi mind az általa a partnerintézményhez kiküldött, mind a partnerintézménytől fogadott hallgatók költségeit, ide értve a képzési, az utazási, a szállás, az ösztöndíj, az esetleges társadalombiztosítási vagy egészségügyi biztosítási, stb. díjakat, költségeket.


< Vissza