ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Utolsó módosítás: 2021. március 31.

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása 2021/2022 tanév őszi szemeszter

Egyetemünk hallgatójaként tanulmányaid egy részét közel 200 külföldi partnerintézményeinkben is végezheted. Ehhez Erasmus+ ösztöndíjra pályázhatsz az alábbi feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 30. 23:59

Olvasd el az ösztöndíjas időszakról hazatért hallgatók élménybeszámolóit itt, és válassz magadnak célországot, partneregyetemet!

1. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap);

2. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Az EKE Erasmus Partnerei

 

3. A pályázás menete pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 30. 23:59

A pályázáshoz szükséges dokumentumok, melyet aktív hallgató nyújthat be:

 • pályázati űrlap kitöltése a Mobility Online rendszerben:
 • az adott tanszék tanszékvezetőjével vagy a szakfelelőssel egyeztetett tanulmányi munkaterv az NKK honlapjáról letölthető űrlapon (Tanulmányi munkaterv) - a Mobility Online rendszerbe az Egyéb dokumentumokhoz kell feltölteni
 • Tanszéki ajánlás (tanszékvezetőtől vagy szakfelelőstől)
 • nyelvvizsga vagy annak hiányában az EKE-n oktató nyelvtanár ajánlása/nyelvtudást igazoló egyéb okirat minimum B1 szintű, vagy a megpályázott intézmény által előírt nyelvtudás az oktatási nyelvből
 • tudományos, diákköri, egyéb tudományos-művészeti munkájának ismertetése, sport, közéleti és kulturális tevékenységének (ha részt vesz ilyen tevékenységben) igazolása.
 • Learning Agreement Before the Mobility dokumentum a Partnerintézménynél teljesítendő kurzusok listájával (a Mobility Online rendszer generálja az utolsó lépésben)

A pályázati űrlap a Mobility Online portálon keresztül érhető el. (A Program: Erasmus SMS; Study Field: szakmegjelölés és Academic year: 2021/2022 kiválasztása kötelező! + opció: Country ország megjelölése) A pályázatok a rendszeren keresztül kerülnek értékelésre a pályázati határidőt követő 5 munkanapon belül. A partnerintézmények listája a Mobility Online portálon és az NKK honlapján érhető el.

Mielőtt elkezdené kitölteni az űrlapot, olvassa el a tájékoztatót a Mobility Online rendszer használatáról és a pályázat menetéről!

4. A támogatás mértéke

 • A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, nyelvek mellett már cseh, dán, görög, lengyel, protugál és svéd) nyelvi felkészítés
 • Hallgatói ösztöndíj mértéke:
Fogadó ország Tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)
Magas megélhetési költségű országok
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)
520 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT) 520 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)
470 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 200 € / hó

 

5. Pályázati feltételek

Általános részvételi feltételek

 • A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik.
 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben, és aktív hallgatói jogviszonya van.
 • Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.

Az EKE által meghatározott részvételi feltételek:

 • felsőoktatási szakképzésben és alapképzésben a kiutazáskor két teljes érvényes, mester- és doktori képzésben legalább egy érvényes félévvel rendelkezik
 • a fogadó intézmény által meghatározott, de legalább B1 szintű idegennyelv-tudás a fogadó intézmény valamely oktatási nyelvéből,
 • az utolsó két érvényes félév ösztöndíjindexének értéke legalább 3,00

A pályázat menetére és a mobilitásra vonatkozó szabályokat az Eszterházy Károly Egyetem Nemzetközi Mobilitási Szabályzata tartalmazza, mely ide kattintva is elérhető.

6. Sikeres pályázók

Az ösztöndíj elnyeréséről és a további teendőkről a Nemzetközi Kapcsolatok Központja e-mailben értesíti a hallgatót a pályázati határidőt követő egy héten belül. A hallgatói beszámoló elkészítésének módjáról minden ösztöndíjas e-mailben kap tájékoztatást a hazautazás hónapjában. A hallgatói mobilitás alapelveiről, további kiegészítő pályázati lehetőségekről és egyéb hasznos információkról az alábbiakban lehet tájékozódni.

Bővebben az ERASMUS+ programról

Európai Egészségbiztosítási Kártya

Nemzetközi diákigazolvány

További információ:

Eger Campus:

Mobilitás Iroda / Nemzetközi Kapcsolatok Központja

Telefon: 36/523 441 vagy 36/520 400/ 2228 mellék

E-mail: studentmobility@uni-eszterhazy.hu

Cím: EKE 3300 Eger, "B" épület, Egészségház u. 4. ("B" épület 1/117.)

Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Csütörtök: 09:30-12:30, 14:00-15:00,

                                                                    Péntek: 09.30-12.00

Jászberény Campus:

Nemzetközi Kapcsolatok Központja

E-mail: szaszko.rita@uni-eszterhazy.hu

Telefon: +36 57 502 493

Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

Sárospatak Campus:

Nemzetközi Kapcsolatok Központja

E-mail: podlovics.eva@uni-eszterhazy.hu

Telefon: +36 36 47 513 000 /2657

Cím: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Kapcsolódó dokumentumok/letöltések:

Jelentkezés

Segítség a Mobility Online használatához

Tanszéki ajánlás

Tanulmányi munkaterv formanyomtatvány

Learning Agreement Before the Mobility 2020/2021

Pályázati felhívás Erasmus+ szociális támogatás 2020/2021

Erasmus+ szociális igénybejelentő 2020/2021

Pályázati felhívás Erasmus+ kiegészítő támogatás 2020/21

Erasmus+ kiegészítő támogatás űrlap 2020/21

Erasmus+ hallgatói charta 2017

Az EKE Erasmus partnerei

EKE nemzetközi mobilitási szabályzat


< Vissza