ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Utolsó módosítás: 2021. május 26.

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása 2020/2021 tanév

A KALANDOK A KOMFORTZÓNÁN TÚL KEZDŐDNEK!

Egyetemünk hallgatójaként szakmai gyakorlatod külföldi vállalkozásoknál, szervezeteknél is végezheted az Erasmus+ ösztöndíjprogram keretében. A nyertes hallgatókat pályázat útján választjuk ki az alábbiak szerint.

1. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (hossza 2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap);

A 2020/2021-es tanévre a pályázat benyújtásának határideje folyamatos.
(A mobilitás kezdő dátumát megelőzően legalább 2 hónappal.)

Olvasd el az ösztöndíjas időszakról hazatért hallgatók élménybeszámolóit itt, és válassz magadnak célországot!

 

2. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

3. Pályázati feltételek

 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben, és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk, még aktív hallgatóként).
 • A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábbi Erasmus programban (LLP) végzett mobilitás is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás) ehhez.
 • A hallgatóval Képzési Megállapodás (munkaterv) jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett programról és eredményekről.
 • A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítani a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

Az EKE által meghatározott részvételi feltételek:

 • felsőoktatási szakképzésben és alapképzésben a kiutazáskor legalább egy teljes érvényes félévvel rendelkezik
 • végzett hallgatóknak a szakmai gyakorlatot teljesíteniük kell legkésőbb a diploma megszerzésétől számított 12. hónap végéig
 • a fogadó vállalat, szervezet által meghatározott, de legalább B1 szintű idegennyelv-tudás a fogadó szerv valamely munkanyelvéből,
 • az utolsó két érvényes félév ösztöndíjindexének értéke legalább 3,00

A pályázat menetére és a mobilitásra vonatkozó szabályokat az Eszterházy Károly Egyetem Nemzetközi Mobilitási Szabályzata tartalmazza, mely ide kattintva is elérhető.

4. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Hallgatói ösztöndíj (mértéke és országbesorolások a 2020/2021-es tanévre):
Fogadó ország Szakmai gyakorlat
Magas megélhetési költségű országok: Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK) 620 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok: Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT) 620 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok: Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR) 570 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 100 € / hó
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelvi felkészítés (angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, nyelvek mellett már cseh, dán, görög, lengyel, protugál és svéd nyelveken)

5. A pályázás menete

A 2020/2021-es tanévekre a pályázat benyújtásának határideje folyamatos.

(Ajánlott a mobilitás kezdő dátumát megelőzően legalább 1-2 hónappal.)

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:

 • pályázati űrlap (formanyomtatvány)
 • nyelvvizsga vagy annak hiányában az EKE-n oktató nyelvtanár ajánlása/nyelvtudást igazoló egyéb okirat minimum B1, vagy a külföldi vállalkozás, szervezet által előírt szintű nyelvtudásról
 • az utolsó két lezárt félév elektronikus leckekönyvének másolata
 • (tanszéktől függően) szakfelelős vagy tanszékvezető ajánlása (formanyomtatvány)
 • a gyakorlati hely képviselője, a tanszék és a hallgató által aláírt munkaterv (Learning Agreement)

A pályázati űrlap az oldal alján található linken érhető el. A pályázatot egy eredeti példányban az Nemzetközi Kapcsolatok Központjába (Mobilitás Iroda - "B" épület, Egészségház u. 4. I/117.) kell benyújtani.


6. Fogadó vállalkozások, szervezetek

A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, KIVÉVE Európai Uniós intézmények és szervek, EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (pl. Nemzeti Erasmus Irodák)


Gyakorlati hely kereső oldalak:

International Student Placement Database

ErasmusIntern.org/

http://www.europlacement.com/

http://hu.bab.la/szakmai-gyakorlat/

http://www.goabroad.com/intern-abroad

https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities

http://www.pic-management.com/en/

Portugália

Placement in Portugal - internship opportunities
www.placementinportugal.com

E-mail: applications@placementinportugal.com

https://www.algoos.com

A portugál iskolák Erasmus+ szakmai gyakorlatos helyei a 2018/19-es tanévre

Spanyolország

https://www.animafestexperience.com

https://www.delreyinternational.com/

https://www.partnershipinternational.ie/

https://www.algoos.com

https://www.visionfactory.org/ - Web development, Digital marketing, Event planning, Human Resources, Business development

Málta

http://paragoninternship.eu/

Sales, Purchasing, Accounting, IT and HR:
https://bde-ltd.com/careers

Németország

https://en.copernicusberlin.de/internship
Internship Programme

Csehország

www.educaops.eu

Szlovákia

www.placementslovakia.com

Egyesült Királyság

http://www.placement-uk.com/students-home/

https://www.martinmulliganmarketing.com/
(International Sales, Finance, IT Department, Human Resources, International HR, Market Research, Financial Analysis and Digital Marketing) serena@martinmulliganmarketing.com; monica@martinmulliganmarketing.com

https://www.espauk.com
(Logistics, IT Support, Marketing, CAD Design, Accounts, Administration)
Erasmus Internships UK Dunster House: EmmaL@dunsterhouse.co.uk

Írország

https://www.partnershipinternational.ie/

E-mail: info@partnershipinternational.ie

Görögország, Ciprus

http://www.jobtrust.gr

Job Trust broshure

https://www.algoos.com
www.rhodesnow.com
 

www.cvrain.com

www.sani-resort.com
www.ikosresorts.com

Room for you F&B

Room for you FO

Franciaország

https://www.algoos.com

7. Sikeres pályázók

Az ösztöndíj elnyeréséről és a további teendőkről a Nemzetközi Kapcsolatok Központja e-mailben értesíti a hallgatót a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül. A hallgatói beszámoló elkészítésének módjáról minden ösztöndíjas e-mailben kap tájékoztatást a hazautazás hónapjában. A hallgatói mobilitás alapelveiről, további kiegészítő pályázati lehetőségekről és egyéb hasznos információkról az alábbiakban lehet tájékozódni.

Bővebben az ERASMUS+ programról

Európai Egészségbiztosítási Kártya

Nemzetközi diákigazolvány

Europass Mobility Document

További információ:

EGER Campus:
Mobilitás Iroda / Nemzetközi Kapcsolatok Központja
Telefon: 36/523 441 vagy 36/520 400/ 2228 mellék
Cím: EKE 3300 Eger, Egészségház u. 4. I/117 iroda
E-mail: studentmobility@uni-eszterhazy.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Csütörtök: 09:30-12:30, 14:00-15:00,
                                             Péntek: 09.30-12.00

Jászberény Campus:
Nemzetközi Kapcsolatok Központja
Telefon: +36 57 502 493
Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
E-mail: szaszko.rita@uni-eszterhazy.hu

Sárospatak Campus:
Nemzetközi Kapcsolatok Központja
Telefon: +36 36 47 513 000 /2657
Cím: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
E-mail: podlovics.eva@uni-eszterhazy.hu

Letölthető dokumentumok:

Tanszéki ajánlás

Pályázati űrlap szakmai gyakorlathoz

Speciális igények pályázati felhívás

Speciális igények hallgatói pályázati űrlap

Learning Agreement Before the Mobility

Learning Agreement guidelines

EKE nemzetközi mobilitási szabályzat

Erasmus+ hallgatói Charta

 


< Vissza