HAZAÉRKEZÉS UTÁNI TEENDŐK

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 27.

A 2019/2020-AS TANÉVBEN KIUTAZÓ HALLGATÓKNAK

IGAZOLÁS LEADÁSA A MOBILITÁS IRODÁNAK

Hazaérkezés előtt a hallgató feladata a fogadó intézménytől beszerezni a Learning Agrement utolsó részét, mely tartalmaz egy időszakigazolást és a megszerzett érdemjegyeket és krediteket tartalmazó tanulmányi átiratot (Transcript of Records). A dokumentumot csak formanyomtatványon tudjuk elfogadni, mely ide kattintva érhető el. A fogadó intézmény által kitölött, aláírt és lepecsételt dokumentum eredeti változatát a kiállítástól számítva 15 napon belül le kell adni a Mobilitás Irodában. Nem eredeti aláírást és pecsétet nem tudunk elfogadni. Amennyiben hazaérkezéskor még nem derül ki a hallgató összes érdemjegye és a fogadó intézmény csak hazaérkezés után tudja megküldeni az igazolás tanulmányokra vonatkozó részét, a kint töltött időszakra vonatkozó részt akkor is ki kell velük tölttetni és aláírva, pecsételve behozni a Mobilitás Irodába.

BESZÁMÍTÁS

A hallgatóknak be kell számíttatni a kint megszerzett kreditjeiket. A beszámítást a tanulmányi előadók (egyes esetben a dékáni hivatal) intézik. Ehhez szükségük van a fogadó intézmény által kapott megszerzett érdemjegyekről és kreditekről szóló igazolás (a Learning Agrement utolsó részének) magyar fordítására, valamint egy beszámításhoz szükséges formanyomtatványra. A fordítást a hallgató végzi el, majd hozza be hitelesítésre a Mobilitás Irodába. A beszámításhoz szükséges formanyomtatvány letölthető a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály honlapjáról a http://tik.ektf.hu/formanyomtatvanyok címen, a „Kérelem korábban teljesített tanegységek beszámítására" dokumentumra kattintva. Ha egy EKE-n teljesítendő kurzus helyett nem tudják beszámítani a kinti kurzust, akkor például szabadon választható óraként tudják beszámítani.

ONLINE BESZÁMOLÓ (EU SURVEY) KITÖLTÉSE

A hallgató a mobilitási időtartam befejezése után az e-mailen érkező felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles kitölteni és on-line benyújtani az egyéni on-line EU Survey-t, mely egy kérdőív az Erasmus+-szal kapcsolatos tapasztalatairól.

Learning Agreement After the Mobility SMS 2019/2020

Kérelem tárgybeszámításhoz


< Vissza