MOBILITÁS ALATTI TEENDŐK

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 27.

A 2019/2020-AS TANÉVBEN KIUTAZÓ HALLGATÓKNAK

BEJELENTKEZÉS

Minden kiutazó hallgatónak megérkezés után e-mailen (studentmobility@uni-eszterhazy.hu) be kell jelentkeznie a Mobilitás Irodához, melyben külföldi lakcímét is megadja.

AKTIV STÁTUSZ AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEMEN

Minden hallgatónak aktívnak kell lennie az Erasmus+ tanulmányi célú mobilitása alatt, azaz legalább egy itthoni kurzust fel kell vennie az Egyetemen.
A 2019/2020-as tanév őszi félévében a tárgyfelvétel határideje az EKE-n 2019. szeptember 13.
Ajánljuk, hogy minden olyan tárgyat vegyenek fel a NEPTUN-ban a hallgatók itthon aminek a külföldön felvett kurzusok közül van megfelelője. Ez előzetes egyeztetést és folyamatos kapcsolattartást igényel az EKE tanulmányi előadóival vagy oktatóival.

KINTI KURZUSOK LEADÁSA / FELVÉTELE

A tanulmányok megkezdése előtt aláírt Learning Agreementben feltüntetett kurzusok és személyek bármilyen változása esetén kizárólag a Learning Agreement nevű formanyomtatvány kitöltésével lehet kurzusokat felvenni és leadni a külföldi intézményben. A formanyomtatvány letölthető ide kattintva.
A kitöltött formanyomtatványt a hallgatónak alá kell írnia, majd alá kell íratnia a kinti felelős személlyel (Erasmus intézményi koordinátor, kari/tanszéki koordinátor vagy tanszékvezető/szakfelelős). Ez után az aláírt dokumentumot el kell juttania a Mobilitás Irodához.
A módosításra a hallgatóknak résztanulmányaik megkezdésétől számított 1 hónap áll rendelkezésükre.

TELJESÍTENDŐ KREDITEK

A kiutazó hallgatóknak minimum 20 ECTS kreditet kell teljesítenie a befogadó intézménynél. A 20 ECTS-nél kevesebbet megszerző hallgatók ösztöndíjuk egészének vagy egy részének visszafizetésére szólíthatók fel.

HOSSZABBÍTÁS LEHETŐSÉGE

Az Erasmus+ időszakjukat egy félévvel meghosszabbítani kívánó hallgatóknak hosszabbítási kérelmet kell eljuttatni a Mobilitás Irodához elbírására. A kérelem formanyomtatványa letölthető ide kattintva. A 2019/2020-as tanév őszi szemeszterében kiutazó hallgatók számára a hosszabbítása kérelem leadási határideje 2019. október 30. Beadandó egy példányban a Mobilitás Irodához. Kötelező mellékletek: Learning Agreement Before the Mobility a következő szemeszterre vonatkozóan (ide kattintva elérhető) és Tanszékvezető/szakfelelős ajánlása.

HAZAÉRKEZÉS ELŐTTI TEENDŐK A 2019/2020-AS TANÉVBEN KIUTAZÓ HALLGATÓKNAK

NYELVI TESZT KITÖLTÉSE

A hallgatónak a mobilitási időtartam befejezését megelőzően online nyelvi kompetencia felmérést kell teljesíteni, ha a külföldi tanulás vagy a munka fő nyelve az angol, a francia, a német, az olasz vagy a spanyol – kivéve az előbbi nyelveket anyanyelvi szinten beszélőket.

IGAZOLÁS BESZERZÉSE A FOGADÓ INTÉZMÉNYTŐL

Hazaérkezés előtt a hallgató feladata a fogadó intézménytől beszerezni a Learning Agrement utolsó részét, mely tartalmaz egy időszakigazolást és a megszerzett érdemjegyeket és krediteket tartalmazó tanulmányi átiratot (Transcript of Records). A dokumentumot csak formanyomtatványon tudjuk elfogadni, mely ide kattintva érhető el. A fogadó intézmény által kitöltött, aláírt és lepecsételt dokumentum eredeti változatát a kiállítástól számítva 15 napon belül le kell adni a Mobilitás Irodában. Nem eredeti aláírást és pecsétet nem tudunk elfogadni.

Letölthető dokumentumok:

Hosszabbítási kérelem tanulmányi

Learning Agreement Before the Mobility SMS 2019/2020

Learning Agreement During the Mobility SMS 2019/2020

Learning Agreement After the Mobility SMS 2019/2020


< Vissza