Tárgybeszámítás

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 15.

Az intézményi vállalásnak megfelelően MINDEN külföldön megszerzett kreditet az intézmény beszámít a hallgató intthoni tanulmányaiba, ennek feltétei:

- a tanulmányi/szakmai gyakorlati munkaterv gondos előkészítése a kiutazás ELŐTT

- a kint tartózkodás alatt FOLYAMATOS kapcsolattartás a küldő tanszékkel 

- az Erasmus ösztöndíjas időszakot követően a KÖTELEZŐ beszámítási eljárás elindítása.

A beszámítási kérelmet a tanulmányi előadóknak, egyes esetben a Dékáni Hivatal felé kell benyújtani, míg a kreditek beszámításáról a Kreditátviteli Bizottság dönt (SZMR III. kötet, Hallgatói követelményrendszer 16§). Ha a tantárgyi egyezőség eléri a 75%ot, akkor kötelező a tantárgyat beszámítani az itthoni megfeleője helyett. Ha egy EKE-n teljesítendő kurzus vagy szakmai gyakorlat helyett nem tudják beszámítani a kinti kurzust/szalmai gyakorlatot, akkor szabadon választható tárgyént tudják elszámolni.

A kérelem benyújtásához szükség van:

- a fogadó intézmény által kiállított, a megszerzett érdemjegyekről és kreditekről szóló igazolás (a Learning Agrement After the Mobility / ToR) NKK által hitelesített másolatára,

- a Learning Agrement After the Mobility / ToR magyar fordítására,amit a hallgató készít el, majd behozza hitelesítésre az NKK-ba,

- valamint a kitöltött és aláírt beszámításhoz szükséges formanyomtatványra, ami letölthető ide kattintva.

ECTS jegyek átváltása:

ECTS EKE jegy
A - outstanding performance with only minor errors 5 (kiváló)
B - generally sound work with a number of notable errors 4 (jó)
C - fair but with significant shortcomings 3 (közepes)
D - performance meets the minimum criteria 2 (elégéges)
E - performance meets the minimum criteria 2 (elégséges)
FX - some more work required before the credit can be awarded 1 (elégtelen)
F - considerable further work is required 1 (elégtelen)

Az intézményi Nemzetközi Mobilitási Szabályzatban is rögzítettek szerint az elvárás tanulmányi mobilitás esetén félévente minimum 20 kredit teljesítése (a fogadó intézmény által adott kreditek szerint).  

 

Kérelem tárgybeszámításhoz


< Vissza