ÚTMUTATÓ KORONAVÍRUS VÉSZHELYZET IDEJÉN

Utolsó módosítás: 2020. április 09.

ERASMUS+ MOBILITÁST MEGKEZDETT HALLGATÓKNAK

A koronavírus okozta járvány miatt számos nemzetközi mobilitási tevékenység meghiúsult, félbeszakadt vagy csak jelentős változásokkal, korlátozásokkal teljesíthető.

Mivel mindenki helyzete más, egy részletes útmutatót állított össze a Tempus Közalapítvány, mely sorra veszi, kinek milyen lépéseket kell megtennie az adott körülményektől függően.

Útmutató lépésről lépésre nemzetközi mobilitási programokban részt vevő hallgatóknak:

Magyar felsőoktatási intézmény hallgatói részére

HALLGATÓKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, INTÉZKEDÉSEK

Az Eszterházy Károly Egyetem hallgatóinak és dolgozóinak védelme érdekében az alábbi hallgatókra vonatkozó rendelkezéseket vezeti be az egyetem vezetősége az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat vezetőségével egyetértésben
2020. március 10-től:

Kérjük hallgatóinkat, hogy az intézkedés visszavonásáig KÜLFÖLDRE NE UTAZZANAK!

A folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a teljesített mobilitási napok hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha a teljesített időszak alatt az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett, vissza nem téríthető költségek meghaladják az időarányos ösztöndíj összegét, méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését, maximum a mobilitási időszakra járó teljes ösztöndíj-összeg erejéig.

Kérjük, kinttartózkodása alatt kövesse a fogadó intézmény utasításait! Amennyiben megszakítja mobilitását, és korábban hazajön, ezt jelezze emailben a studentmobility@uni-eszterhazy.hu címen. Az email tárgyában szerepeljen a „vis maior" kifejezés. A mobilitás megszakításának jelzését követően kövesse az Útmutatót, majd az egyéni (vis maior) kérelem elszámolási útmutatóját.

Lehetőség van a megszakított mobilitás halasztására is, új mobilitás formájában. Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt meghiúsult mobilitások későbbi időpontban történő megvalósítását halasztásként fogjuk kezelni, ami azt jelenti, hogy nem kell új pályázatot benyújtani hozzá. Ugyanakkor kiutazási dokumentáció tekintetében új mobilitásnak fog minősülni – az ösztöndíj folyósításához kiutazás előtt le kell majd adni a teljes kiutazási dokumentumcsomagot. A halasztás a mobilitás típusától függően az alábbiak szerint lehetséges:

Részképzés esetén a 2020. tavaszi félévre elnyert mobilitások megvalósítása kivételesen a 2020/21-es őszi félévben is elképzelhető. Amennyiben ezt szeretné kérelmezni, jelezze szándékát a studentmobility@uni-eszterhazy.hu címen. Az őszre való halasztás lehetőségét minden esetben egyedileg fogjuk megvizsgálni, szükség esetén a kinti partnerrel egyeztetve.

A halasztással kapcsolatban az emailes jelzésen kívül más teendője jelenleg nincs, dokumentumok beküldését egyelőre nem kérjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy Intézményünkben jelenleg nincs mód személyes ügyintézésre! Erről, valamint a távoktatás menetrendjéről itt tud tájékozódni: https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/koronavirus

HALLGATÓI HELYZETEK:

1. FOLYTATJA MOBILITÁSÁT ÉS MARAD KÜLFÖLDÖN

Nincsen változás a szerződés végrehajtásában, az ösztöndíj folyósítására továbbra is jogosult.
Kérjük, kinttartózkodása alatt kövesse a fogadó intézmény utasításait!

Rövidebb időtartamú mobilitás esetén (pl. 1-3 hónapos szakmai gyakorlat) amennyiben a fogadó szervezet a tevékenység végzését nem tudja biztosítani, további tartózkodása szakmailag értelmetlen, javasoljuk a mobilitás megszakítását és a hazatérést. A szerződéses időtartam teljesítése későbbre halasztható.
Hosszabb időtartamú (3-6+ hónap) mobilitás esetén mérlegelje a fogadó intézmény által biztosított körülményeket és a fogadó ország rendelkezéseit. Amíg reális esélyt lát arra, hogy szerződésszerűen teljesíteni tudja a szakmai programot, akkor megfontolható a maradás. Ha ellehetetlenül a szerződés teljesítése, mielőbb utazzon haza – ne feledje, ha nem tudja igazolni a külföldi tartózkodás célját és eredményeit, a támogatás részbeni visszafizetésére kötelezhető.

Hazautazás előtt kérjen Fogadó intézményétől időtartam igazolást a mobilitás végén!
A veszélyhelyzet fennállása idején akár később is hozhat döntést a tartózkodás megszakításáról.
A külföldi magyar konzulátusok kérik, hogy az országukban tartózkodó hallgatók, akik még nem regisztráltak konzuli védelemre, ezt mihamarabb tegyék meg az alábbi linken keresztül: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat.

Javasoljuk, hogy hazaindulás előtt alaposan tájékozódjon az aktuális helyzetről, az utazási lehetőségekről, körülményekről (a repülőterek, határátkelők nagy része már le van zárva). Készüljön rá, hogy a hazajutás akár nehézségekkel is járhat.
A magyarországi helyzettel kapcsolatban a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon tud tájékozódni, bajba jutás esetén keresse a kinti magyar konzulátust.
A jelenlegi bizonytalan helyzetben semmiképpen nem javasoljuk az alkalmi utazásokat, legyen szó hazalátogatásról vagy turisztikai célú utazásról.

2. MEGSZAKÍTJA MOBILITÁSÁT ÉS HAZAJÖN

* Online kurzusok keretében teljesíti a tervezett tevékenységet:

Mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár, melyet a külföldön töltött napokra számolunk. A Magyarországon töltött időtartamra nem folyósítható mobilitási ösztöndíj. Őrizze meg a hazautazással kapcsolatos bizonylatait!

Ha folytatni tudja a szakmai programot itthonról is, és a külföldi egyetem erre lehetőséget biztosított, akkor folytassa és zárja le eredményesen az időszakot. Ne felejtsen el időszak igazolást és tanulmányi/teljesítésigazolást kérni az eredményekről a külföldi egyetemtől vagy fogadó szervezettől.
Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadások merültek fel (például külföldi szállás előre kifizetése hosszabb időtartamra), méltányossági alapon kérvényezheti költségeinek megtérítését. (A lenti 3.Vis maior pontban leírtak szerint)

* Nem fogja tudni teljesíteni a tervezett tevékenységet (online kurzusok keretében sem):

A mobilitás megszakítását jelezze emailben a studentmobility@uni-eszterhazy.hu címen.
Mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár, kérjen e-mailen igazolást a fogadó intézménytől, őrizze meg a hazautazással kapcsolatos bizonylatait!
Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadások merültek fel (például külföldi szállás előre kifizetése hosszabb időtartamra), méltányossági alapon kérvényezheti költségeinek megtérítését. (A lenti 3.Vis maior pontban leírtak szerint)

3. VIS MAIOR

A folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a teljesített mobilitási napok hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha a teljesített időszak alatt az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett, vissza nem téríthető költségek meghaladják az időarányos ösztöndíj összegét, méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését, maximum a mobilitási időszakra járó teljes ösztöndíj-összeg erejéig.

A vis maior kérvényt akkor kell benyújtani, ha a megszakított mobilitást nem folytatja a hallgató.

A vis maior kérvényt e-mailben kérjük leadni a studentmobility@uni-eszterhazy.hu címen az alábbiak szerint:

Vis maior kérvény - Excel sablon

 • Töltse ki a megfelelő adatokat, tüntesse fel mobilitása szerződés szerinti kezdő- és záródátumát.
 • Amennyiben nem rendelkezik a támogatási szerződésében szereplő adatokkal, jelezze a studentmobility@uni-eszterhazy.hu e-mail címen.
 • Az excelben megjelölt költségeket minden esetben euróban kell feltüntetni. Amennyiben az elszámolt összeg kifizetését más valutában (forint, font, stb.) tudja számlával vagy más dokumentummal igazolni, az összeget az Európai Bizottság hivatalos valutaváltó honlapja (InforEuro, https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html) segítségével kell átváltania, a 2019. júniusi árfolyam szerint (Pl. 1 HUF = 0,00306 EUR)
 • Töltse ki röviden és érthetően a kérvény „Indoklás" részét is!
 • Jelezze, milyen alátámasztó dokumentumot fog mellékelni. A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben!
 • A kitöltött Excel fájlt kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny"
 • Az excelt nyomtassa ki, írja alá, és szkennelve, pdf formátumban is mentse le, az excel sémájához hasonlóan: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny". Akinek nincsen lehetősége nyomtatni (pl. házi karantén miatt), az a küldött e-mailben jelezze az akadályoztatást, és az ő esetében az e-mail minősül az aláírt kérvénynek.

Elszámolható költségek:

Figyelem! Csak a mobilitáshoz szorosan kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el! Kérjük, törekedjen a már kifizetett költségek visszatérítésére (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére. A különleges helyzetre való tekintettel számos szolgáltató (repülőtársaság, szállásközvetítő) megtéríti a koronavírus miatt meghiúsult/módosult utazásokra vonatkozó költségeket! Alternatív megoldásként a kérvényezett összegek vissza nem téríthetőségét igazolhatja egy linkkel a szolgáltató honlapjához, ha az ott közzétett szabályzatból egyértelműen kiderül, hogy nem jogosult a visszatérítésre.
Szállás, utazási költség (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy), biztosítás, ill. ezekhez kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el.

Kötelező mellékletek:

 • Vis maior kérvény Excel formátumban
 • Vis maior kérvény aláírt, pdf formában (akadályoztatás esetén, egyedi elbírálás alapján elengedhető)
 • Igazolás, hogy a kérvényezett összegek nem visszatéríthetők (e-mail, honlaplink).
 • Alátámasztó dokumentumok a felmerült vis maior költségekről: A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben!
  • Utazási költség (repülőjegy/buszjegy/vonatjegy) igazolása: Amennyiben megvalósult az utazás, a költséget a jeggyel és a számlával, vagy a foglalás visszaigazolásával tudják igazolni (általában e-mailben kapott visszaigazolás). A visszaigazolást oly módon kérjük továbbítani, hogy látszódjon az azon feltüntetett név, hely, idő, összeg.
  • Szállásfoglalás kifizetésének igazolása: helyszín, időtartam, összeg és azonosító (név és/vagy e-mail cím) lehetőleg szerepeljen az igazoláson.
  • Biztosítás kifizetésének igazolása: név, időtartam, összeg szerepeljen rajta

Leadás

A kérelmet, minden melléklettel együtt e-mailben kérjük elküldeni az studentmobility@uni-eszterhazy.hu címen, „vis maior" tárggyal.

Az Egyetem állásfoglalása és javaslata alapján a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról, körülbelül háromheti rendszerességgel.

 

 


< Vissza