Campus Mundi ösztöndíjak

Utolsó módosítás: 2020. március 30.

Campus Mundi ösztöndíj lehetőségek külföldi részképzéshez, külföldi szakmai gyakorlathoz, illetve rövid tanulmányúthoz

A külföldi részképzéshez és a szakmai gyakorlathoz ha a célország az Erasmus+ programországok egyike, akkor Erasmus+ intézményi pályázatot is be kell nyújtani. Európán kívüli célország esetében intézményi Külföldi résztanulmányok Európán kívüli országok pályázat benyújtása szükséges.

A pályázati felhívás részletei megtalálhatóak a pályázat kiírójának, a Tempus Közalapítványnak a honlapján.

http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi

Eszterházy Károly Egyetem Erasmus+ Partnerintézmények

Nemzetközi Intézményközi Megállapodások

Campus Mundi új pályázat benyújtása, és a támogatott hallgatókkal való szerződéskötés a mundi.scholarship.hu oldalon lehetséges.

Változás az országok besorolásában! Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat esetében a támogatás összege országkategóriánként:

Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok: Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország:
200 000 Ft/hó
Közepes megélhetési költségű európai országok:
Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország:
210 000 Ft/hó
Magas megélhetési költségű európai országok:
Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország:
220 000 Ft/hó
Egyéb országok:
az Európán kívüli országok esetén Világbank 2019. évi vásárlóerőparitáson alapuló egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem országos kategóriái alapján (megélhetési költségek) három ösztöndíj kategóriát vezetünk be: az ösztöndíj összege a célország megélhetési költségei alapján 220 000 – 275 000 – 350 000 Ft/hó lesz, az egyes országokra vonatkozó ösztöndíj összegeket a csatolt táblázat tartalmazza.
Szociális kiegészítő támogatás összege (egységesen): 35 000 Ft/hó

VÁLTOZÁSOK!

• Európán kívüli célországba történő kiutazás tanévente csak egy pályázat keretében támogatható, részképzés esetén legfeljebb 5 hónap, szakmai gyakorlat esetén legfeljebb 3 hónapra pályázható támogatás.
a leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást.
• az igényelt időtartamnál rövidebb időtartamra is adható támogatás

A benyújtott pályázatok bírálata folyamatos lesz, de tekintettel a koronavírus miatt kialakult helyzetre, a támogatási döntések a vészhelyzet megszűnéséig csak feltételesen hozhatók meg.

Minden pályázattípus esetében a mobilitásnak legkésőbb 2021. augusztus 31-én be kell fejeződnie.


Campus Mundi részképzés

Ismét megnyílt a pályázati lehetőség, a 2020/2021-es tanévre a https://mundi.scholarship.hu oldalon tudják benyújtani pályázataikat!

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak.

Külfölföldi részképzésre pályázhatnak a hallgatók:

  • a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései alapján; vagy
  • freemover hallgatóként (vendéghallgatóként) bármely külföldi egyetemen

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 20 sikeresen teljesített kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania.

Folyamatos pályázati lehetőséget biztosítanak a Tempus Közalapítványhoz, a külföldi tanulmányok kezdő napja előtt 3 hónappal ajánlott benyújtani.
A 2020/21-es tanévre vonatkozó pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati felület 2021. március 30-án 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető.

 

Külföldi szakmai gyakorlat

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama 3 hónap (minimum 90 nap, az utazási napokon kívül), Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért itthoni tanulmányaiba beszámítanak 15 kreditet.

Folyamatos beadás, javasolt a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 3 hónappal benyújtani a pályázatot a Tempus Közalapítványhoz (fogadólevél feltöltése kötelező a pályázat benyújtásakor!)

  • A 2020/21-es tanévre vonatkozó pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati felület 2021. március 30-án 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető

VÁLTOZÁS:

1) Európán kívüli szakmai gyakorlatok esetén csak a kreditszeréssel járó (min. 15 kredit beszámításra kerül), kötelező szakmai gyakorlatok támogathatók.

2) fizetett szakmai gyakorlat esetén csak résztámogatás adható, a résztámogatás összege függ az anyagi és/vagy természetbeni juttatás összegétől.
3) A Tempus Közalapítvány törekszik arra, hogy a kedvezményezettek 75%-a konvergencia régióbeli hallgató legyen. Ezért a konvergencia régióba sorolható hallgatók pályázatait előnyben részesítik: az értékelés során 10 pontot kapnak azok a pályázók, akiknek képzési helye vagy állandó lakhelye konvergencia régióban van.

A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársai értékelik. Tájékoztatjuk a pályázó hallgatókat, hogy Európán kívüli célország esetében az ösztöndíjas ponthatár magasabb, mint Európán belüli célországok esetén.

A leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást.

 

Rövid külföldi tanulmányút

A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai kurzusra jelentkezhetnek (kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt.
A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

A pályázati felhívás itt található, a pályázatok benyújtásának határideje a tavaszi fordulóban 2020. április 30. (péntek) 23 óra
A 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakban megvalósítandó rövid tanulmányút támogatására lehet pályázni.
• A források fokozatos csökkenése miatt a támogatható létszám csökken, az ösztöndíjas ponthatár magasabb lesz;
• A konvergencia régióban tanulmányokat folytató, vagy ott állandó lakhellyel rendelkező hallgatók pályázata előnyt élvez;
• A bírálat során előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósításáért a küldő intézmény legalább 15 kreditet beszámít a pályázó tanulmányaiba.
További részletek a TKA honlapján, vagy a Nemzetközi Kapcsolatok Központjában (studentmobility@uni-eszterhazy.hu)


Az Intézményi hozzájáruló nyilatkozat aláírását a Nemzetközi Kapcsolatok Központjában lehet kérni.

Nemzetközi Kapcsolatok Központja / Mobilitás Iroda
"B" épület, 3300 Eger, Egészségház u. 4. I/117. iroda
Tel.: (36) 523-441, (36) 520-400/2228, (36) 520-400/4343

studentmobility@uni-eszterhazy.hu

www.nkk.uni-eger.hu

Ügyfélfogadási idő: KAPCSOLATTARTÁS JELENLEG CSAK E-MAILBEN!
Hétfő-Csütörtök: 09.30-12.30, 14.00-15.00,
Péntek: 09.30-12.00

Sikeres pályázást kívánunk!

Campus Mundi külföldi részképzés

Campus Mundi szakmai gyakorlat

Campus Mundi rövid tanulmányút

 


< Vissza