Campus Mundi ösztöndíjak

Utolsó módosítás: 2019. december 02.

Campus Mundi ösztöndíj lehetőségek külföldi részképzéshez, külföldi szakmai gyakorlathoz, illetve rövid tanulmányúthoz

A külföldi részképzéshez és a szakmai gyakorlathoz ha a célország az Erasmus+ programországok egyike, akkor Erasmus+ intézményi pályázatot is be kell nyújtani. Európán kívüli célország esetében intézményi Külföldi résztanulmányok Európán kívüli országok pályázat benyújtása szükséges.

A pályázati felhívás részletei megtalálhatóak a pályázat kiírójának, a Tempus Közalapítványnak a honlapján.

http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi

Eszterházy Károly Egyetem Erasmus+ Partnerintézmények

Nemzetközi Intézményközi Megállapodások

Változás az országok besorolásában! Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat esetében a támogatás összege országkategóriánként:

Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok: Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország: 200 000 Ft/hó

Közepes megélhetési költségű európai országok: Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország: 210 000 Ft/hó

Magas megélhetési költségű európai országok: Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország: 220 000 Ft/hó

Egyéb országok: 350 000 Ft/hó

Szociális kiegészítő támogatás összege (egységesen): 35 000 Ft/hó


Campus Mundi részképzés - jelenleg nem pályázható

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak.

Külfölföldi részképzésre pályázhatnak a hallgatók:

  • a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései alapján; vagy
  • freemover hallgatóként (vendéghallgatóként) bármely külföldi egyetemen

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 20 sikeresen teljesített kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania.

Folyamatos pályázati lehetőséget biztosítanak a Tempus Közalapítványhoz, a külföldi tanulmányok kezdő napja előtt 3 hónappal ajánlott benyújtani.

A 2019/2020. tanévi külföldi részképzésre támogatott pályázatok száma kimerítette az erre a tanévre tervezett létszámot, ezért a felhívást és pályázati lehetőséget 2019.10.24-én a Tempus Közalapítvány felfüggesztette.

 

Rövid külföldi tanulmányút

A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai kurzusra jelentkezhetnek (kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt.
A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

A pályázati felhívás itt található, a pályázatok benyújtásának határideje 2019. október 10.
A 2019. őszi pályázati fordulóban a 2020. március 1. és 2020.szeptember 30. között megvalósuló rövid tanulmányútra lehet pályázni.
Egy fontos módosítás került be a felhívásba: legalább 15 kredit értékű mobilitás esetén (ha a rövid tanulmányút teljesítésével az itthoni tanulmányaiba 15 kreditet beszámít a küldő intézmény, pl. kutatási tevékenység) plusz 10 pontot kaphatnak a hallgatók, illetve ezek a pályázatok a bírálatnál előnyt élveznek.
Pályázatot benyújtani várhatóan március végétől lehet, de addig is javasoljuk a dokumentumok előkészítését, beszerzését.További részletek a TKA honlapján, vagy a Nemzetközi Kapcsolatok Központjában (studentmobility@uni-eszterhazy.hu)

 

Külföldi szakmai gyakorlat

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama 3 hónap (minimum 90 nap, az utazási napokon kívül), Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért itthoni tanulmányaiba beszámítanak 15 kreditet.

Folyamatos beadás, javasolt a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 3 hónappal benyújtani a pályázatot a Tempus Közalapítványhoz (fogadólevél feltöltése kötelező a pályázat benyújtásakor!)

  • A 2019/20-es tanévre vonatkozó pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati felület 2020. június 30-án 23:00 óráig elérhető.

Az Intézményi hozzájáruló nyilatkozat aláírását a Nemzetközi Kapcsolatok Központjában lehet kérni.

Nemzetközi Kapcsolatok Központja / Mobilitás Iroda
"B" épület, 3300 Eger, Egészségház u. 4. I/117. iroda
Tel.: (36) 523-441, (36) 520-400/2228, (36) 520-400/4343

studentmobility@uni-eszterhazy.hu

www.nkk.uni-eger.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Csütörtök: 09.30-12.30, 14.00-15.00,
Péntek: 09.30-12.00

Sikeres pályázást kívánunk!

Campus Mundi külföldi részképzés

Campus Mundi szakmai gyakorlat

Campus Mundi rövid tanulmányút

 


< Vissza