Campus Mundi ösztöndíjak

Utolsó módosítás: 2021. április 13.

Campus Mundi ösztöndíj lehetőségek külföldi részképzéshez, külföldi szakmai gyakorlathoz

Mivel a Campus Mundi projekt 2022. március 30-án zárul, így a 2021. őszi félév lesz az utolsó, amikor ösztöndíjra lehet pályázni!

A külföldi részképzéshez és a szakmai gyakorlathoz ha a célország az Erasmus+ programországok egyike, akkor Erasmus+ intézményi pályázatot is be kell nyújtani. Európán kívüli célország esetében intézményi Külföldi résztanulmányok Európán kívüli országok pályázat benyújtása szükséges.

A pályázati felhívás részletei megtalálhatóak a pályázat kiírójának, a Tempus Közalapítványnak a honlapján.

Részképzés

Szakmai gyakorlat

http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi

Eszterházy Károly Egyetem Erasmus+ Partnerintézmények

Nemzetközi Intézményközi Megállapodások

A pályázati dokumentumok és a pályázati útmutató elérhető itt:

A mobilitási ösztöndíj a külföldi tartózkodás többletköltségeihez járul hozzá, nem feltétlenül fedezi az összes felmerülő költséget. Csak a fizikai mobilitás időtartamára adható, virtuális mobilitás időtartamára (online tevékenységre) nem.

Campus Mundi új pályázat benyújtása, és a támogatott hallgatókkal való szerződéskötés:
• a https://mundi.scholarship.hu pályázati felületen nyújtható be pályázat az őszi félévre.

A támogatás összege országkategóriánként:

Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok
Albánia, Bulgária, Csehország, Észtország, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna

200.000 Ft/hó

Közepes megélhetési költségű országok
Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország,
Olaszország, Portugália, Spanyolország

210.000 Ft/hó

Magas megélhetési költségű európai országok
Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg,
Norvégia, Svédország

220.000 Ft/hó
Egyéb országok
(a havi ösztöndíj összege az adott ország megélhetési költségeitől függ, lásd országlista)
220.000 - 275.000 -
350.000 Ft/hó

Szociális kiegészítő támogatás összege
(egységesen)
35.000 Ft/hó

 

Egyéb országok: az Európán kívüli országok esetén Világbank 2019. évi vásárlóerőparitáson alapuló egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem országos kategóriái alapján (megélhetési költségek) három ösztöndíj kategóriát vezetünk be: az ösztöndíj összege a célország megélhetési költségei alapján 220 000 – 275 000 – 350 000 Ft/hó lesz, az egyes országokra vonatkozó ösztöndíj összegeket itt lehet megnézni.

FONTOS!

• Európán kívüli célországba történő kiutazás tanévente csak egy pályázat keretében támogatható, részképzés esetén legfeljebb 5 hónap, szakmai gyakorlat esetén legfeljebb 3 hónapra pályázható támogatás.
a leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást.
• az igényelt időtartamnál rövidebb időtartamra is adható támogatás

A benyújtott pályázatok bírálata folyamatos lesz, de tekintettel a koronavírus miatt kialakult helyzetre, a támogatási döntések a vészhelyzet megszűnéséig csak feltételesen hozhatók meg.

Az ösztöndíjas időszak legkésőbb 2022. február 28-ig tarthat.

CAMPUS MUNDI KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS

Ismét megnyílt a pályázati lehetőség, a 2021/2022-es tanévre a https://mundi.scholarship.hu oldalon tudják benyújtani pályázataikat!

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak.

Külfölföldi részképzésre pályázhatnak a hallgatók:

 • a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései alapján; vagy
 • freemover hallgatóként (vendéghallgatóként) bármely külföldi egyetemen

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 20 sikeresen teljesített kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania.

Folyamatos pályázati lehetőséget biztosítanak a Tempus Közalapítványhoz, a külföldi tanulmányok kezdő napja előtt 3 hónappal ajánlott benyújtani.
A 2021/22-es tanévre vonatkozó pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati felület 2021. október 31-én 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető.

ÚJDONSÁG!

A Tempus Közalapítvány kuratóriuma és a Campus Mundi projekt megvalósításáért felelős Irányító Hatóság – tekintettel a mobilitások pandémia miatti meghiúsulására – jóváhagyta a Campus Mundi részképzés esetében is a digitális kreditszerzés lehetőségének támogatását. Az új támogatási forma részképzés esetén biztosít csökkentett összegű ösztöndíjat azok számára, akik az érvényben lévő ki-, és beutazási szabályok, illetve a fogadó egyetem saját szabályozása miatt külföldi részképzésükre nem tudnak fizikailag kiutazni, de otthonról bekapcsolódnak az online kurzusokba, és a partneregyetem kínálatából legalább 20 kreditnyi kurzust felvesznek és sikeresen teljesítenek. Lehetőség nyílt tehát a fizikai mobilitás nélkül, itthonról történő kreditszerzés ösztöndíjjal való támogatására is, az erre vonatkozó speciális feltételek részletezése a pályázati felhívás Az elnyerhető támogatás összege pontban található.

A digitális kreditszerzés lehetőségét is tartalmazó 2021. tavaszi, illetve 2021. őszi félévre vonatkozó pályázati felhívást elérhetőek A Tempus Közalapítvány honlapján ide kattintva. A részképzésre vonatkozó aktuális támogatási formák a https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez linken elérhetőek.

Az előre nehezen tervezhető mobilitásokra az alábbi megoldásokat kínálja a Campus Mundi részképzés ösztöndíj:

 • Fizikai mobilitás támogatása: amennyiben a támogatott hallgató ki tud utazni, és a fogadó egyetem által szervezett jelenléti és/vagy virtuális kurzusokon részt vesz, akkor a szokásos havi ösztöndíjat kapja a külföldön töltött időszakra;
 • Virtuális mobilitás támogatása: a rendkívüli járványügyi helyzet miatt fizikai mobilitás megvalósítása nélkül, Magyarország területéről történő online tanulmányok és kreditszerzés esetén is adható – csökkentett összegű – ösztöndíj. Magyarország területéről teljesített tanulmányok esetén az ösztöndíj összege felvett és teljesített kreditenként 5 000 Ft / félév. Fizikai mobilitás megvalósítása nélkül kiegészítő támogatás(ok) nem igényelhető(k)
 • Lehetséges a két típusú támogatás kombinációja is, azaz a kombinált vagy blended mobilitás (részben fizikai mobilitás, részben online tanulmányok). Az egy féléven belül megvalósuló fizikai mobilitás és az itthonról történő online kurzusok teljesítésének kombinációja esetében a két típusú elszámolási módszer elvei alapján, az alábbiak szerint határozzuk meg az ösztöndíj összegét:
    • a fizikai mobilitás időtartamára az országonként meghatározott havi ösztöndíj összege adható;
    • az itthonról teljesített időszakra megszerzett kreditenként 5 000 Ft / félév időtartam arányos összege adható;
    • az elszámolható ösztöndíj összege a két – elkülönített – időszakra vonatkozó ösztöndíj összege lesz.

Az itthonról teljesített időszakra kiegészítő támogatás(ok) nem adható(k).

A 2021. őszi félévre pályázó hallgatók számára is elérhető lesz mindhárom támogatási opció, erről honlapunkon, illetve kommunikációs kampány keretében is tájékoztatjuk a hallgatókat. Pályázáskor megadhatják, hogy mobilitásuk fizikailag, virtuálisan, vagy a kettő kombinációjaként valósul-e meg.

CAMPUS MUNDI KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama 3 hónap (minimum 90 nap, az utazási napokon kívül), Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért itthoni tanulmányaiba beszámítanak 15 kreditet.

Folyamatos beadás, javasolt a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 3 hónappal benyújtani a pályázatot a Tempus Közalapítványhoz (fogadólevél feltöltése kötelező a pályázat benyújtásakor!)

 • A 2021/22-es tanévre vonatkozó pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati felület 2021. október 31-én 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig érhető el.

VÁLTOZÁS:

1) Európán kívüli szakmai gyakorlatok esetén csak a kreditszeréssel járó (min. 15 kredit beszámításra kerül), kötelező szakmai gyakorlatok támogathatók.

2) fizetett szakmai gyakorlat esetén csak résztámogatás adható, a résztámogatás összege függ az anyagi és/vagy természetbeni juttatás összegétől.
3) A Tempus Közalapítvány törekszik arra, hogy a kedvezményezettek 75%-a konvergencia régióbeli hallgató legyen. Ezért a konvergencia régióba sorolható hallgatók pályázatait előnyben részesítik: az értékelés során 10 pontot kapnak azok a pályázók, akiknek képzési helye vagy állandó lakhelye konvergencia régióban van.

A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársai értékelik. Tájékoztatjuk a pályázó hallgatókat, hogy Európán kívüli célország esetében az ösztöndíjas ponthatár magasabb, mint Európán belüli célországok esetén.

A leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást.

Az ösztöndíjas időszak legkésőbb 2022. február 28-ig tarthat.

Campus Mundi rövid külföldi tanulmányút

Pályázati lehetőség már nem lesz.

Szerződéskötéskor az éppen aktuális kiutazási szabályok szerint jár el a Tempus Közalapítvány (kiutazásra nem javasolt országba történő mobilitásra támogatási szerződés nem írható alá).

További részletek a TKA honlapján, vagy a Nemzetközi Kapcsolatok Központjában (studentmobility@uni-eszterhazy.hu)


Az Intézményi hozzájáruló nyilatkozat aláírását a Nemzetközi Kapcsolatok Központjában lehet kérni.

Nemzetközi Kapcsolatok Központja / Mobilitás Iroda
"B" épület, 3300 Eger, Egészségház u. 4. I/117. iroda
Tel.: (36) 523-441, (36) 520-400/2228, (36) 520-400/4343

studentmobility@uni-eszterhazy.hu

www.nkk.uni-eger.hu

Ügyfélfogadási idő: KAPCSOLATTARTÁS JELENLEG CSAK E-MAILBEN vagy telefonon a fenti elérhetőségeken lehetséges!
Hétfő-Csütörtök: 09.30-12.30, 14.00-15.00,
Péntek: 09.30-12.00

Sikeres pályázást kívánunk!

Campus Mundi külföldi részképzés

Campus Mundi szakmai gyakorlat

 


< Vissza